Projekt „Jaworzno – źródło wiedzy”

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Jaworznie w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt  pn. „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” nr projektu WND-RPSL.11.01.04-24-00FD/15.
Celem projektu jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego  w czterech  jaworznickich szkołach gimnazjalnych (Gimnazjum nr 2, 3, 7 i 11).

Projekt zakłada m.in.

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów wraz z koniecznym doposażeniem;
  • utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie. Doposażenie szkół w odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne pozwoli na funkcjonowanie różnorodnych międzyszkolnych pracowni w szkołach oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół z projektu i spoza, również po zakończeniu projektu;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Okres realizacji projektu: 1 września  2016 r. – 28 luty 2018 r.

Budżet projektu: 1 104 384,00 zł

Biuro projektu: Grupa CARGO 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Kontakt w sprawie realizacji projektu: Aleksandra Potoczek – tel. 728 450 317, e-mail: aleksandrapotoczek@cargo.edu.pl

Harmonogram zajęć dla uczniów:

Harmonogram zajęć dla młodzieży

Dodatkowe zajęcia dla uczniów:

1. Zajęcia poprawiające u uczniów kompetencję uczenia się.
2. Indywidualne spotkania z psychologiem.
3. Indywidualne doradztwo zawodowe.
4. Grupowe doradztwo zawodowe.
5. Coaching dla uczniów posiadających problemy z motywacją lub planowaniem.
6. Przeprowadzenie eksperymentu laboratoryjnego „Energia odnawialna, ogniwa słoneczne, kolektory, ogniwa paliwowe”.

Szkolenia dla nauczycieli:

1. Warsztaty dla nauczycieli uczniów ze szczególnymi potrzebami w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych wykorzystujące narzędzia/metody/formy pracy wypracowane w ramach projektów innowacyjnych.
2. Szkolenie w zakresie „Akademii kreatywności i innowacji”.
3. Szkolenie w zakresie „Efektywne wykorzystywanie nowoczesnych pomocy naukowych”.
4. Szkolenie w zakresie „Integracja sensoryczna”.
5. Przeszkolenie do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentu laboratoryjnego „Widmo promieniowania e-m, barwy, absorpcja światła, luminescencja”.