Projekt „Energia wiedzy”

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Miasta Jaworzna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie, poprzez wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół oraz wyposażenie ich w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi Miasto Jaworzno oraz Partner niepubliczny – F5 Konsulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 6 708 350,00 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miejskim Jaworzno działa Biuro Projektu (Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno). Kontakt możliwy pod adresem: edukacja@um.jaworzno.pl