Plan spotkań z rodzicami

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami odbędzie się w najbliższy czwartek 16 maja.

godz. 16.30 – klasy I – III

godz. 17.00 – klasy IV – VI

godz. 17.30 – klasy gimnazjalne

Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu zebrań. Serdecznie zapraszamy!