Świetlica

Wychowawcy świetlicy:

Baran Aneta, Bodek Katarzyna, Knapik – Palian Agnieszka, Kobiałka Zygmunt, Mentel Katarzyna, Piechowicz Bernadetta, Szydlik Aleksandra,

Świetlica szkolna zaprasza w godzinach od 7.00 do 16.00.

W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i różne zajęcia rozwijające zainteresowania naszych podopiecznych. Prowadzone są także różnego rodzaju koła dodatkowe, takie jak: koło artystyczno-plastyczne, koło kulinarne, koło sportowe, koło czytelnicze itp.

Kadra wychowawców dyżurujących na świetlicy szkolnej zapewnia opiekę i dobrą zabawę! Zapraszamy! 😉

Karta do świetlicy szkolnej: