Dyżury nauczycieli

 

Nasi nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców w następujących godzinach:

 

RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego p. Agnieszka Odrzywołek
Szkolne Koło Caritas ks. Grzegorz Mirosławski 
Opieka w świetlicy p. Agata Foltyn-Krawiec
Opieka w świetlicy p. Agnieszka Knapik-Palian
Kółko plastyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze p. Barbara Tabor
Kółko matematyczne p. Beata Jelonek
Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. Beata Jelonek
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego p. Beata Kasperkowicz
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, gr.zaawansowana p. Beata Kasperkowicz
Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty p. Bernadetta Piechowicz
Kółko matematyczne p. Bernadetta Piechowicz
Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. Bernadetta Piechowicz
Zajęcia wyrównawcze klasy Ib p. Ewa Kępka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze p. Ewa Tarabuła
Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VIa p. Ewa Tarabuła
Zajęcia wyrównawcze z biologii p. 
Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VIb p. 
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego p. 
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego p. Joanna Błachuta
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, gr. śr. zaawansowana p. Joanna Błachuta
Opieka w świetlicy p. Joanna Kukuła
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego p. Katarzyna Marunowska
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, język niemiecki p. Katarzyna Marunowska
Piłka nożna dla klas V i VI p. Krzysztof Bednarek
Historyczne koło zainteresowań p. Magdalena Borowiecka
Zajęcia wyrównawcze z przyrody i geografii p. Magdalena Harmaj
Koło teatralne, szkoła podstawowa p. Magdalena Ossysek
Koło teatralne, gimnazjum p. Magdalena Ossysek
Koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze p. Magdalena Ossysek
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze p. Małgorzata Dziadek
Kółko muzyczne p. Małgorzata Knapik
Zajęcia wyrównawcze klasy IIb p. Małgorzata Knapik
Zajęcia wyrównawcze klasy Ib p. Małgorzata Kokoszka
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego p. Natalia Gerlich
Zajęcia wyrównawcze dla klasy Ic p. Natalia Kondoszek-Karwas
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody p. Renata Janikowska
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego p. Teresa Kwadrans
Międzyszkolny klub filmowy p. Agnieszka Odrzywołek raz w miesiącu w sali MBP

w Jaworznie

Zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki p. Urszula Proksa
Kółko fizyczno – chemiczne p. Urszula Proksa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ortograffiti z Bratkiem” p. 
Zespół wokalny p. Zygmunt Kobiałka