„Nastał ten oczekiwany przed wielu dzień – zakończenie roku szkolnego! Chociaż budynek szkoły stoi zamknięty, jak tu nie pożegnać się z naszymi wychowankami ?”