Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

08.09.2021 r. – zebranie organizacyjne 

28.10.2021 r. – zebranie ogólne 

16.12.2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec I semestru 

03.02.2022 r. – zebranie ogólne 

31.03.2022 r. – zebranie ogólne 

12.05.2022 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec II semestru