Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), będzie świadczyć usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowi jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni będą przyjmowane dzieci w wieku od 7 do18 rż. Zgłoszenie do poradni będzie mogło odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77). Telefon będzie czynny, w godzinach pracy Poradni. Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Do Zespołu Poradni będzie przynależeć 3 psychoterapeutów, 3 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni będzie się odbywać pod stałym nadzorrem superwizora.

Pomoc udzialana w poradni bedzie miała charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni będzie ściśle ze sobą współpracował, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązywał kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły oraz innymi, co może wiązać się z potrzebą stworzenia nowych procedur, określających zasady współpracy pomiędzy w/w podmiotami.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

-Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy) -Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
-Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży -Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

-Konsultacje rodzinne/psychoterapia rodzinna -Porada domowa/wizyty środowiskowej.

-Sesje wsparcia psychospołecznego

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

-Zaburzenia psychosomatyczne
-Agresja i autagresja
-Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
-Depresja dziecięca i młodzieżowa
-Zaburzenia emocjonalne
-Problemy szkolne i wychowawcze -Uzależnienie od internetu i gier komputerowych – Zaburzenia przywiązania

-Zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)

Adres Poradni:

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie (ZLO KOŚCIUSZKO), ul. Plac Górników 5 A, 43-600 Jaworzno
Nr telefonu do Poradni: 32 617 76 77
e-mail: azymut@zlo.jaw.pl

Poradnia będzie czynna w następujących godzinach :

pn 8.00-16.00 wt 11.00-20.00 sr 8.00-14.00 czw 11.00-20.00 pt 8.00-14.00

UWAGA! W miesiącu październiku Poradnia będzie czynna wyjątkowo w innych godzinach:

pn 9.00-17.00 wt 9.00-17.00 sr 9.00-16.00 czw 9.00-17.00 pt 12.00-16.00

WAŻNE!

1. Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
2. Porada musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych.

Ogólnopolski Tydzień Kariery, „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”.

Sześciolatki z grupy „Mądre Sowy”, miały okazję uczestniczyć w warsztatach fryzjerskich, z zakresu zajęć preorientacji zawodowej, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pod hasłem: „DoradzaMY – zawodowo, WybieraMY odlotowo”. Warsztaty te były przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Przedszkolaki poznały przybory i narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na modelach główek fryzjerskich, czesząc je i wykonując im różnorodne fryzury. Dzieci miały przy tym dużo frajdy, a na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day).

Od 28 września do 17 października nasza szkoła brała udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.World Multiplication Table Day). Do akcji zgłosiły się 5242 szkoły: 4985 z Polski, 117 z Rosji, 60 z Chorwacji, 28 z Ukrainy, 10 z Rumunii, 9 z Litwy, 7 z Łotwy, 5 z Czech, 4 z Białorusi, 3 z Portugalii, po 2 z Kolumbii i Mołdawii, po 1 z Kanady, Szwajcarii, Irlandii, Indii, Kazachstanu, Holandii, Peru, Portoryko, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju. 

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.

Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W naszej szkole do akcji przyłączyło się 13 klas od trzeciej do ósmej. Uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia grając w gry planszowe, układając domino, sporządzając fiszki, uzupełniając kolorowanki matematyczne. Niektóre klasy ułożyły działania z tabliczki mnożenia ze swoich koleżanek  i kolegów. Na świetlicy można było wykonać sowę 3D. 2 października wszyscy uczniowie zostali przeegzaminowani ze znajomości tabliczki mnożenia przez ekspertów z klas czwartych. W poniedziałek wręczono odznaki „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Dodatkowo od 5 do 17 października, 56 uczniów wzięło udział w Internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym. Konkurs odbywał się w rożnych kategoriach wiekowych.

W kategorii Alfa (uczniowie klas czwartych i młodsi) wzięło udział 3432 uczestników z całego Świata, a nasza uczennica Julia Kacprzak zakwalifikowała się do finału zajmując pierwsze miejsce. Podobnie w kategorii Gamma (uczniowie klas siódmych i ósmych) na 3678 uczestników do finału zakwalifikowała się Julia Kawala zajmując pierwsze miejsce.

Uczennicom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, 

nasza szkoła uczestniczy w akcji organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole. 

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
    Na przykład: 

6·?=54,        24:?=8,        ?:7=6,        56=7·?,         63:7=?

  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy Lokalni:
Beata Jelonek
Mariola Migacz
Magdalena Ossysek
Bernadeta Piechowicz
Dyrektor:
Rafał Soból

Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day)


W dniu 15.09 klasy 4A i 4B obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day), czyli święto kreatywności, odwagi i wiary we własne możliwości. Uczniowie na lekcjach języka angielskiego ćwiczą literowanie, więc łącząc przyjemne z pożytecznym, wykonali literki złożone z kropek, które utworzyły napis INTERNATIONAL DOT DAY.

XXI Regionalny konkurs geologiczny „(R)EWOLUCJE ZIEMI” 2020

Z przyjemnością informujemy, że w XXI  REGIONALNYM KONKURSIE GEOLOGICZNYM „(R)EWOLUCJE ZIEMI”, 2020, którego organizatorem był Górnośląski Oddział PIG-PIB w Sosnowcu, uczennice naszej szkoły  zdobyły nagrody i wyróżnienia. 

Serdecznie gratulujemy  Martynie Kręcichwost (kl. 8a) zajęcia III miejsca

oraz Sarze Jóźwik (kl. 8 a) wyróżnienia. 

Życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów.