Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, 

nasza szkoła uczestniczy w akcji organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole. 

02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
    Na przykład: 

6·?=54,        24:?=8,        ?:7=6,        56=7·?,         63:7=?

  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
    Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
  • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy Lokalni:
Beata Jelonek
Mariola Migacz
Magdalena Ossysek
Bernadeta Piechowicz
Dyrektor:
Rafał Soból