Seminarium „ABC do Kariery”

25.02 uczniowie klasy 8 uczestniczyli w II Seminarium „ ABC do Kariery”. Celem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z przygotowaniem się do egzaminu ósmoklasisty. Prelekcje wygłosili koordynatorzy egzaminów z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.