SKS – Szkolny Klub Sportowy

Wręczeniem dyplomów za aktywne uczestnictwo w zajęciach zakończyliśmy kolejny sezon programu SKS – Szkolny Klub Sportowy. Celem programu było: 

  –  kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;

  1. – poprawa sprawności fizycznej oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  2. – tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
    i młodzieży;
  3. – optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej;
  4. – promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

W zajęciach uczestniczyło ponad ponad 20 osób, a sportem wiodącym były Gry i Zabawy Ruchowe. Kolejną edycję programu zaczynamy już w styczniu 2020 roku. Zapraszamy !!!