Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego”Bożonarodzeniowa ozdoba”


Konkurs skierowany był do przedszkolaków (5,6-latków) oraz uczniów klas I-III z terenu miasta Jaworzna. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3: Natalia Kondoszek-Karwas, Aneta Kowalczyk i Anna Roczkalska-Gurbisz. W dniu 12.12.2019r. komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
– kategoria przedszkole 5-6 łatki
I miejsce Hanna Rapacz PM 7
II miejsce Kamil Mazur PM 7
III miejsce Julia Zając PM 27
– kategoria klasy I-III
I miejsce Tomasz Jędrzejek SP 13
II miejsce Alicja Strugaru SP 21
III miejsce Karol Belina SP 14
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie.