Otwarcie sali chemiczno – fizycznej

26 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali chemiczno – fizycznej oraz wręczenie nagród III Miejskiego Rodzinnego Konkursu „Od Przedszkolaka do Wynalazcy”, którego organizatorem był Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Jaworzna. 

Pracownia chemiczno – fizyczna powstała w pomieszczeniu po przedszkolu, funkcjonującym wcześniej na terenie szkoły. Sala ta wyposażona była wyłącznie
w instalację elektryczną wraz z oświetleniem. Dzięki wsparciu finansowemu firm
i osób prywatnych powstała prawdziwa pracownia. Doprowadzono instalację wodno- – kanalizacyjną, pomalowano wnętrze, zostały zakupione meble, wyposażono ją
w brakujące pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Stworzone zostały warunki do prowadzenia atrakcyjnych zajęć, które znacznie ułatwią teraz przyswajanie wiedzy przez uczniów.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie serdecznie dziękują za wsparcie i pomoc finansową:

Panu Jerzemu Zamarlikowi  (Jago-Pro Sp. z o.o.)

Panu Jackowi Nowakowi (Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.)

Pani Karinie Świętosławskiej (ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna)

Panu Mariuszowi Kocołowi (Sibelco Poland Sp. z o.o.)

oraz osobom prywatnym.

Konkurs „Od Przedszkolaka do Wynalazcy” miał za zadanie zachęcić całe rodziny, ale też nauczycieli i wychowawców do wykonania własnego instrumentu muzycznego z surowców wtórnych o dowolnym rozmiarze. Instrument mógł być odtworzeniem oryginalnego instrumentu lub wytworem wyobraźni wynalazcy.

PRACE NAGRODZONE:

Kategoria przedszkole:

I miejsce – Emma Toporek PM 12

II miejsce – Oliwia Stańczak SP 9 oddziały przedszkolne

III miejsce – Michał Majda PM 3

Wyróżnienie – Filip Klusek PM 3

Kategoria kl. I – III

I miejsce – Martyna Parzyk SP 21

II miejsce – Jakub Dygoń SP 17

III miejsce – Stanisław Przebindowski SP 4

Wyróżnienia – Rozalia Wieczorek SP 2

  – Artur Saran SP 9

Kategoria kl. IV – VI

I miejsce – Klaudia Woch SP 16

II miejsce – Magdalena Radka SP 21

III miejsce – Patryk Hulbój SP 10

Serdecznie gratulujemy laureatom!!! Prace uczestników konkursu będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej do dnia 12 grudnia 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Koszarowej 20.

Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy laureatom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

Aneta Kowalczyk i Urszula Proksa