„Program Profilaktyki Uniwersalnej”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaworznie kolejny raz przystąpiła do Programu Profilaktyki Uniwersalnej dla klas 7 i 8 z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorami programu w szkole są pedagodzy.