Ogólnopolski tydzień kariery 2019

„ Pasja, profesja, powołanie…” 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie

Tegoroczna 11 edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery miała miejsce w dniach                  21-27.10 2019r. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Kariery było „Pasja, profesja, powołanie…”. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie idei poradnictwa zawodowego dla uczniów szkoły podstawowej jak również dla przedszkolaków. Z tej okazji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbywały się warsztaty, wykłady oraz prelekcje dla młodzieży, które miały na celu wspomaganie planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów. 

22 października uczniowie klas 7 uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez doradcę zawodowego  Centrum Kształcenia Zawodowego pt. „Oferta edukacyjna szkół średnich         w Jaworznie” oraz w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy pt. „Człowiek z pasją”.

Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 3 uczestniczyli w warsztatach fryzjerskich prowadzonych przez Panią M. Durczyńską z Centrum Kształcenia Zawodowego. Przedszkolaki zapoznały się ze specyfiką pracy fryzjera. Poznały przybory, narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych mieli okazję pokazywanie swoich fryzjerskich umiejętności podczas zabawy czesząc i ozdabiając włosy na główkach fryzjerskich.

23 października dla uczniów klasy 8 doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadził warsztaty pt. ”Świat zawodów”.

25 października klasa 1 a udała się do piekarni „Baja”. Celem wycieczki, było zapoznanie uczniów z zawodami. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. 

W ramach OTK na świetlicy szkolnej doradca zawodowy zorganizował konkurs „Mój wymarzony zawód”. Konkurs miał na celu kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej uczniów.

28 października klasa 8 wzięła udział z warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczestniczyli w zajęciach w pracowniach: mechaniki pojazdowej, budowlanej, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, montażu instalacji elektrycznych, montażu elektronicznego, fryzjerskiej, metrologii i komputerowego wspomagania, doradztwa zawodowego. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego- wspierania kariery, edukacji zawodowej, pracy.

Aleksandra Szydlik