„Akademia kompetencji kluczowych”

Z dumą informujemy, że Zespół Szkół nr 3 uczestniczy w kolejnym projekcie eTwinning. Wraz z 13 szkołami z całej Polski przystąpiliśmy do „Akademii kompetencji kluczowych”, czyli platformy edukacyjnej służącej wymianie dobrych praktyk w zakresie kształtowania wśród naszych uczniów następujących umiejętności: porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Nasza szkoła ma wiele osiągnięć w tym zakresie, dzięki pracy nauczycieli (którzy stosują nowoczesne i atrakcyjne metody nauczania) oraz zaangażowaniu uczniów. Dlatego naprawdę mamy się czym pochwalić, ale też czerpiemy inspirację od innych! Działania projektowe koordynują 3 panie: Katarzyna Marunowska, Zofia Pocztowska i Agnieszka Odrzywołek, a biorą udział wszyscy chętni pedagodzy.