„ Być fachowcem – co to znaczy?”…„Twój Networking”

1„ Być fachowcem – co to znaczy?”oraz „Twój Networking”-pod takimi hasłami doradca zawodowy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na zajęciach doradztwa zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości przeprowadził prelekcję dla uczniów klasy 7a i 7b oraz 8a i 8b na temat wartości pracy, nabywaniu kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym, co trzeba wziąć pod uwagę aby być fachowcem w danym zawodzie. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważny jest proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i  możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie, czyli co to jest Networking.

3