Klasy czwarte w Beskidzie Śląskim

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli dzisiaj w wycieczce integracyjnej w Beskidzie Śląskim. W Koniakowie, malowniczo położonej wsi w gminie Istebna, wysłuchali prelekcji na temat tradycyjnego wypasu owiec, jego znaczenia dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Spróbowali tradycyjnych serów regionalnych. Zwiedzając Trójwieś : Koniaków, Jaworzynkę i Istebną mieliśmy okazję odpocząć na tzw. Trójstyku Granic. Trójstyk w Jaworzynce jest punktem styku trzech państw. Tu zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji. W Ustroniu, w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej ” Leśnik” uczniowie zapoznali się ze strukturą drzewostanów Beskidzkich oraz florą i fauną w niej występującą. Wycieczka zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.