Nabór do Szkół Podstawowych 2018

Nabór do Szkół Podstawowych 2018

Nabór do Szkół Podstawowych 2018 odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznie na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl Wprowadzanie wniosków jest możliwe od 01.03.2018 godz. 8:00, a zakończenie 16.03.2018 godz.15:00.

Po wypełnieniu wniosku proszę o wydrukowanie, podpisanie przez prawnych opiekunów i dostarczenie do sekretariatu szkoły w celu weryfikacji.