Zapraszamy na zebranie Rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania, które odbędą się w najbliższy czwartek 25 stycznia, według następującego harmonogramu:
godz. 16.30 – klasy I – III SP
godz. 17.00 – klasy IV – VII SP
godz. 17.30 – klasy gimnazjalne
W imieniu wychowawców prosimy o obecność.