„…wymagania stawiane przez pracodawców”.

12 grudnia odbyła się prelekcja pt. „Oferta Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona dla absolwentów szkół – wymagania stawiane przez pracodawców”.
Prelekcję poprowadziła doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Pani Magdalena Piech-Baran. Uczniowie mogli dowiedzieć się jakie są realia rynku pracy, jakie są wymagania stawiane przez pracodawców, a także przedstawiła oferty Urzędu Pracy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat wyboru swojej drogi zawodowej, planowaniu własnej kariery zawodowej.