Od grosika do złotówki

baner3Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Od grosika do złotówki. Jest to projekt adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r. Klasa 2a wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Wilkosz – Grześkowiak uczestniczą w projekcie.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Główne cele programu:

• nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
• nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.


Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów.


Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne angażują bowiem także rodziców. Nauczyciel przygotowuje ich do pracy z uczniami podczas spotkania, w ramach którego wprowadzają w tematykę zajęć. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci. Mogą to uczynić np. poprzez wykonywanie wspólnie z nimi zadań domowych, polegających w części na rozmowie na temat realizowanych w danym dniu treści, czy wypełnianie Karty oszczędzania. Na bieżąco będziemy zdawać relację z projektu i wysyłać zdjęcia na stronę internetową szkoły.

Poniżej link z informacjami o programie:

https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/upload/baner3.swf