Bezpieczna droga do szkoły oraz udział w wernisażu przez klasy pierwsze

Bezpieczna droga do szkołyW ramach akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” uczniowie kl. Ia i Ib spotkali się z policjantami ruchu drogowego. Funkcjonariusze informowali uczniów w trakcie spotkania jak należy bezpiecznie przejść przez drogę i zadbać o własne bezpieczeństwo. W praktycznym stosowaniu zasad bezpieczeństwa pomagał dzieciom Sznupek.

Poniżej Uczniowie kl.Ia i Ib na wernisażu prac Genowefy Frąs oraz Jana Drąga „ Dwie kultury Jaworzna – ludowa i górnicza”.

Małgorzata Kokoszka