” Jak nie czytam, jak czytam”

Ogólnopolska Akcja  10.06.2016 r o godz. 10,00 w całej Polsce dzieci ustanawiały rekord czytania w jednym momencie.  W naszym Zespole udział wzięły wszystkie dzieci ze szkoły podstawowe j gimnazjum. Łącznie w akcji wzięło udział 372 uczniów wraz ze swoimi nauczycielami. Dzieciom i młodzieży akcja się bardzo podobała i jednogłośnie wyrazili chęć udziału w dalszych takich akcjach.