„ Czym powitać cię wiosenko”

14 marca maluszki były na kolejnych współorganizowanych z przedszkolem zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Szczakowa rozwijających twórczy potencjał dzieci. Tym razem przedszkolaki poznawały zwiastuny wiosny. Tradycyjnie wysłuchały bajeczki o wiośnie. Następnie na jej podstawie rozwiązywały zagadki przyrodnicze dotyczące roślin, zwierząt i nauczyły się rozpoznawać wiosenne odgłosy przyrody, a podczas zajęć plastycznych kolorowały bazie. Wspólnie z paniami bawiły się chustą animacyjną i piłeczkami w „Skaczące żabki ”, „Brodzące na łące bociany”, „ Panią Wiosnę”. Zabawy i zajęcia wywołały u naszych „ Biedroneczek” fale uśmiechów i radości.

Anna Pederska