Nauka przez zabawę

Zabawy w Biedroneczkach skuteczna metoda nauczania oraz wychowania.

Zabawa zajmuje znaczną część życia każdego malucha. I bardzo dobrze! Śmiech i zabawa bowiem stanowią nieodzowny element prawidłowego rozwoju dziecka. Zabawa kształtuje charakter dziecka oraz tworzy nastawienie do świata i ludzi. Dziecko bawiąc się, zdobywa doświadczenia, które przygotowują go do późniejszych zadań nie tylko edukacyjnych, ale także życiowych. Podczas zabawy dziecko zaspakaja swoją ciekawość świata, odkrywając coraz nowe zjawiska. Zabawa pobudza ciekawość malucha, aktywizuje go do działania. W czasie zabaw z rówieśnikami przedszkolak lepiej poznaje siebie, rozwija swoją inteligencje i pomysłowość, a także nabywa umiejętność rozwiązywania problemów, przezwyciężania trudności, odnoszenia sukcesów. Zabawa to nie zastąpiona aktywność, dzięki której każdy maluch poprawia swoje zdolności edukacyjne. To znaczy zdolności poznawcze, intelektualne oraz motoryczne. Różnorodność zabaw w przedszkolu, ich urozmaicony charakter, zapobiega, nudzie, dlatego nasze maluszki zawsze chętnie się bawią.

Anna Pederska, Anna Gurbisz