Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna

12 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna      z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie o przebiegu głosowania i wynikach wyborów.
  3. Wydanie Zaświadczeń o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  7. Wybór Sekretarza.
  8. Wybór Członków Prezydium.