POLIGLOTA

 

 

W dniu 22 maja o godzinie 10.40 odbył się w Gimnazjum nr 7 dwujęzyczny konkurs pod nazwą POLIGLOTA. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące zarówno języka angielskiego jak i niemieckiego. Zadania konkursowe sprawdzały następujące umiejętności językowe uczniów: słuchanie ze zrozumieniem, znajomość gramatyki oraz słownictwa, pisanie, a także wiedzę na temat krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas I i II gimnazjum. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego Panią mgr Joannę Błachutę oraz Panią mgr Beatę Kasperkowicz, a także przez nauczyciela języka niemieckiego Panią Katarzynę Marunowską.

Tydzień po przeprowadzonym konkursie zostali wyłonieni laureaci konkursu:

I miejsce Julia Boba klasa II B

II miejsce Julia Kasperkowicz klasa I B

III miejsce Dominika Liszka klasa II B