Zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji nauczycieli: