Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.