Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 będą umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.