Informacje dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminu w 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ umieszczone na stronie CKE:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Wytyczne istotne dla zdających egzamin w szkole podstawowej w 2020 r.