Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Szczakowej gościli na zajęciach nauczycieli z Francji, którzy do Jaworzna przyjechali w ramach programu Erasmus.

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Szczakowej mają dziś gości. Zajęcia obserwują nauczyciele z Francji, którzy do Jaworzna przyjechali w ramach programu Erasmus. Francuzi byli już m. in. na zajęciach w PM 24, gdzie widzieli, jak w naszym mieście wykorzystywana jest metoda glottodydaktyki. Jutro odwiedzą jeszcze PM 7. Przy okazji wizyty w naszym regionie Francuzi obejrzeli też Kraków i obóz w Oświęcimiu.
– Ta wizyta to świetna okazja do tego, by wymienić się doświadczeniami. Bardzo spodobał mi się na przykład zwyczaj z francuskich przedszkoli, gdzie niezależnie od pogody, dzieci każdego dnia wychodzą na spacer. Francuzi natomiast zwrócili uwagę na nasze wyposażenie szatni – opowiada Rafał Soból, dyrektor ZSP nr 3 w Jaworznie.
W ramach programu Erasmus francuscy nauczyciele obejrzeli też przedszkola w Szwecji, Luksemburgu, Belgii i Austrii.