„Efektywne nauczanie języka obcego…”

Z dumą informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu, tym razem we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i wspólnie z 19 innymi placówkami w regionie. Projekt „Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej (Awareness Method) – metoda nauczania zastosowana w praktyce” jest realizowany w klasie 7a przez p. Agnieszkę Odrzywołek i, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu podniesienie poziomu kształcenia kompetentnych użytkowników jęz. angielskiego. Zajęcia zostały przez panią Agnieszkę zreorganizowane, tak, aby każda jednostka lekcyjna była w całości poświęcona rozwijaniu jednej umiejętności. Zaczęliśmy od znajomości słownictwa z zakresu „Dom” z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących oraz dzieł sztuki (na zdjęciu obraz Van Gogha „Pokój”) i filmów (krótkometrażówki wytwórni Pixar). Uczniowie poznali również bardzo przydatną aplikację quizlet. 🙂