KOMUNIKAT!!!

Bardzo prosimy zmotoryzowanych rodziców, by stosowali się do znaku „Zakaz wjazdu” (z wyjątkiem pracowników i zaopatrzenia) i nie wjeżdżali na teren placówki. Prosimy również, aby uczniowie przebierali obuwie zmienne w holu przy wejściu.
Dziękujemy!