Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3

1 września 2017 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny w PM nr 3.

Prosimy rodziców o przyprowadzenie dzieci do placówki zgodnie z godzinami wskazanymi we wnioskach.