„Zielone szkoły”

W roku szkolnym 2014/2015 zostanie zrealizowane zadanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z edukacją ekologiczną dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „Zielone Szkoły”, w których uczestnikami będą uczniowie klas III szkoły podstawowej. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach