Wizyta pierwszaków w Filharmonii Śląskiej

12 stycznia 20154r uczniowie klas I-III po raz pierwszy gościli w Filharmonii śląskiej im A. Stryja w Katowicach
Koncert pt..M jak muzyka polska” przybliżył polskich kompozytorów od Średniowiecza do Współczesności.
Najbardziej podobał się zaśpiewany do muzyki Lutosławskiego wiersz pt „SŁowik”
Atmosfera muzyki poważnej na długo została w naszej pamięci.